514-613-1276
contact@mengchenghui.com
工作时间:周一至周五10:00-17:00
热搜: 房产 留学 医疗
最新 Open House
>
<
推荐经纪 查看更多 >
  • 侨宜地产-蒙特利尔华人地产经纪豪宅买卖专家
  • 詹钜辉-蒙特利尔华人地产经纪,南岸房屋买卖专家
  • 王大鹏-蒙特利尔华人地产经纪别墅买卖专家
  • 沈文燕——第四位
  • 陈家乐-蒙特利尔华人地产经纪独立屋买卖专家 第五位
  • 第六位 虚位以待
  • 广良国 第七位
  • 第八位 虚位以待
  • 第九位 虚位以待
exit; ?>
$ 150,000
在售
新价
Saint-Marc Rue, Montreal, QC H3H 2G4
生意

市中心
$ 1,199,000
在售
新价
568 Rue De La Vigne, Verdun, Montreal, QC H3E 1Y8
联排
| 3
+ 1睡房
| 2
+ 1浴室
| 1
+ 0车库
| 1546sqft
| 2000年建

修女岛
$ 309,000
在售
新价
1601 Rue Viola Desmond, #813, Lasalle, Montreal, QC H8N 0G2
公寓
| 1
+ 0 睡房
| 1
+ 0浴室
| 1
+ 0车库
| 397sqft
| 2018年建

LaSalle
$ 999,800
在售
新价
1063 Rue Jacqueline-Sicotte, Lasalle, Montreal, QC H8N 0G3
联排
| 4
+ 0 睡房
| 2
+ 1浴室
| 2
+ 0车库
| 2702sqft
| 2019年建

LaSalle
$ 715,000
在售
新价
Saturn Rue, Dollard-Des-Ormeaux, Montreal, QC H9B 2P3
独立屋
| 3
+ 1睡房
| 1
+ 1浴室
| 1
+ 4车库
| 1979年建

西岛
$ 565,000
在售
新价
Villeneuve Rue, Sainte-Catherine, QC J5C 1J6
独立屋
| 3
+ 0 睡房
| 1
+ 2浴室
| 0 + 3车库
| 2001年建

南岸
$ 869,000
在售
新价
132 Boul. Salaberry Nord
独立屋
| 4
+ 0 睡房
| 3
+ 0浴室
| 1
+ 6车库
| 3000sqft
| 1985年建

其他
$ 565,000
在售
地址详情请咨询经纪人
独立屋
| 3
+ 0 睡房
| 1
+ 2浴室
| 0 + 3车库
| 2001年建

南岸
$ 499,000
在售
地址详情请咨询经纪人
独立屋
| 3
+ 0 睡房
| 1
+ 1浴室
| 1
+ 1车库
| 1968年建

南岸
$ 586,000
在售
新价
地址详情请咨询经纪人
独立屋
| 4
+ 0 睡房
| 1
+ 1浴室
| 1
+ 4车库
| 1955年建

Laval
$ 749,000
在售
新价
6886 Rue Jogues, Montréal, QC
独立屋
| 2
+ 2睡房
| 2
+ 0浴室
| 0 + 3车库
| 1948年建

Le-Sud-Ouest
$ 445,000
在售
地址详情请咨询经纪人
独立屋
| 2
+ 0 睡房
| 1
+ 0浴室
| 1966年建

南岸
$ 649,000
在售
新价
Av. Ste-Claire Pointe-Claire
独立屋
| 3
+ 1睡房
| 2
+ 0浴室
| 2
+ 4车库
| 1952年建

西岛
$ 168,000
在售
新价
Cousineau Boul, Saint-Hubert, Longueuil, QC J3Y 7R9
生意

南岸
$ 585,000
在售
新价